Företagsfakta

Företagsfakta

Vår branchorganisation Vårdföretagarna Almega förespråkar att företag inom välfärden (skol, vård och omsorg) öppet visar företagsfakta. Syftet är att visa att vi privata aktörer inom välfärden arbetar minst lika hårt och seriöst som våra offentliga kollegor. Vi följer samma högt ställda krav och riktlinjer och vill gärna bidra till transparens och öppenhet. Därför har vi kompletterat vår hemsida med följande information.

Företagsnamn
Alenius Buttazzoni tandvård och hälsa AB

Kontaktuppgifter
Tandläkare Annelie Alenius
Prästgatan 28
83131 Östersund
Tel 063102150
e-post: info@anneliealenius.se

Personal
Vi är 6 tycken i vårat team, samtliga kvinnor. 2 tandsköterskor, 2 tandhygienister, 1 receptionist och 1 tandläkare. Se samtliga anställda och olika yrkeskategorier under Personal. Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna Almega.

Företagsledning och ägare
allabolag.se finns mer information om Alenius Buttazzoni tandvård och hälsa AB.
Ägare: Annelie Alenius, Christian Buttazzoni

Kvalitetsarbete
Målsättningen för ”Alenius Buttazzoni tandvård och hälsa AB” är att vara det självklara valet för patienter med höga kvalitetskrav. För att kunna leva upp till både deras och våra egna högt ställda förväntningar arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med kvalitetssäkerhetsarbete. Klinikmöten varje vecka och morgonmöten varje dag innan arbetsdagens början. Regelbunden vidareutbildning och uppdatering på den ständiga utvecklingen och ny forskning.

Vi arbetar med Almasoft Qdent som är ett webbaserat kvalitetssäkerhetssystem, speciellt anpassat för tandvården.

Ekonomi
För mer info se allabolag.se

Scroll top